Image111\

مشخصات کلی

از دستگاه آنالیزر صدا (Sound Analyzer) برای اندازه گیری و  تحلیل کمی و یا کیفی صدا در محیط استفاده می گردد.

این نوع دستگاه ها با توجه به قابلیت های نرم افزاری و سخت افزاری نصب شده بر روی آنها می توانند در کابردهای زیرمورد استفاده قرار گیرند :

• تشخیص منابع صدا در محیط و تهیه نگاشت صوتی(Noise Mapping- Noise Source Identification) 
• آکوستیک ساختمان
• بهداشت صنعتی
• کنترل کیفیت محصول
• اندازه گیری قدرت صوت
• محاسبه STIPA-Speech Transmission Index

توضیحات بیشتر

کارکردهای یک آنایزر صدا را می توان از یک صداسنجی ساده تا تحلیل های پیشرفته برای کابردهای تخصصی افزایش داد.

برخی از گزینه های متفاوت که در یک آنالایزر صدا میتوان به کارگرفت عبارتند از :
• آنالیز فرکانسی ۱/۱ و ۱/۳ اکتاو
• آنالیز فرکانسی FFT
• اندازه گیری بلندی صدا با  وزن دهی زمانی و فرکانسی (Time and Frequency Weighting)
• اندازه گیری قدرت صوت منتشر شده بر اساس استاندارد های مشخص همچون ISO-3746
• اماکن ضبط صدا و تحلیل بلندی صدا بر حسب زمان
• محاسبه متغییز هایی آماری همچون L1%, L5%, L10%, L50%, L90%, L95%, L99%
• محاسبه زمان طنین (Reverberation Time)
• محاسبه STIPA-Speech Transmission Index


محصول جدید