Image111\

مشخصات کلی

در انجام اندازه گیری های آکوستیک علاوه بر نرم افزارها و سخت افزار اصلی، بسته به مکان و یا شرایط اندازه گیری، انواع تجهیرات جانبی مورد استفاده قرار می گیرند.

تجهیزات جانبی مورد استفاده در اندازه گیری اکوستیک را می توان به گروه های اصلی زیر تقسیم نمود:

• انواع میکروفن های اندازه گیری (Working Standard Microphone) در سایزهای استاندارد

1، 1/4،1/2 و 1/8 اینچ (Inch) برای اندازه گیری در محیط های آکوستیکی Free Field, Pressure و

Random Incidence

• میکروفن برای استفاده دائمی در محیط باز (Outdoor Microphone) و شرایط محیطی متفاوت

• پری آمپلی فایر (Pre- Amplifier) در سایز های استاندارد1، 1/4،1/2 و 1/8 اینچ (Inch)

• انواع میکروفن های Pre-Polarized

• انواع کابل برای اتصال میکروفن به تجهیزات اندازه گیری

• انواع آداپتور برای اتصال میکروفن و پری آمپلی فایر با سایزهای متفاوت به یکدیگر

• Signal Conditioner و تغذیه (Power Module) برای اتصال میکروفن به انواع آنالایز

• انواع گوش(Artificial Ear) و دهان مصنوعی(Artificial Mouth) طراحی شده بر اساس استاندارد

• انواع آدمک طراحی شده بر اساس استاندارد برای شبیه سازی در محیط آزمایشگاهی

محصول جدید