Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » تجهیزات و سیستم های تحقیقاتی و کنترل کیفی » دستگاه های آنالیز و اندازه‌گیری‌ تحقیقاتی

مشخصات کلی

تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه‌گیری‌های تخصصی مانند:

- دستگاه‌های اندازه‌گیری آزمایشگاهی برای آنالیز انواع گازها و ترکیبات شیمیایی

- دستگاه های تست خاص (Custom Made) برای کاربردهای تحقیقاتی و صنعتی

محصول جدید