Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » تجهیزات آزمایشگاه های تخصصی صنایع خودرو » اندازه‌گیری و سنجش آلودگی گازهای خروجی از خودرو

مشخصات کلی

امروزه با افرایش آلودگیهای محیطی، و تفاوت در کیفیت سوخت‌های مصرفی، بررسی و تحلیل گازهای خروجی از اگزوز خودرو و تطبیق آن با قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی یکی از موارد مهم در تایید کیفیت خودرو می‌باشد.

علاوه بر این تجزیه و تحلیل ترکیبات موجود در گاز اگزوز و مقادیر آنها، عامل تعیین کننده‌ای در بررسی راندمان کارکرد خودرو، عیب‌یابی در بخش احتراقی و بهبود کیفیت آن می باشد.

توضیحات بیشتر

مقدار و ترکیب گازهای خروجی از سیستم احتراقی را می توان در سه حالت کاری متفاوت اندازه‌گیری نمود :
• حالت ایستا (Idle Mode)
• کارکرد در جاده (Road test)
• کاکرد در محیط آزمایشگاه و بر روی شبیه ساز جاده در حالت گذرا (Transient)

در هریک از این حالات و با توجه به هدف آنالیز یا استاندارد می‌‌توان از تجهیزات گوناگون با توانایی مختلف بهره گرفت:
• دستگاه سنجش کدورت گاز خروجی (Opacity Meter)
• دستگاه سنجش مقدار 5 گاز بر اساس استاندارد (ISO3930)
• دستگاه اندازه‌گیری مقدار حجمی گازهای خروجی اگزوز (Mass Measurement)

محصول جدید