Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » سیستم کالیبراسیون آکوستیک

مشخصات کلی

دستگاه های مورد استفاده در اندازه گیری صدا نیز مانند سایر تجهیزات اندازه گیری دقیق احتیاج به کالیبراسیون دوره ای دارند.

با توجه به تنوع این تجهیزات (مانند: انواع میکروفن،صداسنج و آنالایز صدا، کالیبراتور صدا، دزیمتر صدا)
برای تجهیز یک آزمایشگاه که توانایی ارایه خدمات کالیبراسیون برای این تجهیزات را داشته باشد، نیاز به دستگاه ها و سیستم های تخصصی که برای این منطور طراحی شده اند وجود دارد.

امروزه سیستمهایی که به طور اختصاصی برای کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری صدا مورد استفاده قرار می گیرند مورد توجه سازندگان مطرح تجهیرات اندازه گیری آکوستیکی قرار گرفته و به عنوان یک محصول در اختیار مراکز کالیبراسیون قرار می گیرد.

توضیحات بیشتر


تجهیزات اندازه گیری آکوستیک و تحلیل صدا با اندازه گیری تغییرات در فشار هوا (Air Pressure Level) از طریق میکروفن و یا سایر مبدل های الکتروآکوستیک(Electro-Acoustic) و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی (ولتاژ، جریان) و تحلیل آن بر اساس الگوریتمهای مشخص، متغییرهای آکوستیکی مورد نظر را محاسبه و نمایش می دهند.

کالیبراسیون تجهیزات در محیط های آکوستیک ویژه مانند اتاق صامت (Anechoic Room) و یا اتاق طنین (Reverberant Room) نیازمند سرمایه گذاری زیادی می باشد، امروزه بر اساس استاندارد میتوان این تجهیرات را با اعمال سیگنال های الکتریکی شبیه سازی شده مطابق شرایط اندازه گیری در محیط های آکوستیکی، به صورت Electro-Acoustic  کالیبره نمود.


محصول جدید