Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » تجهیزات پایش وضعیت (CM) و تحلیل ارتعاشات » شتاب سنج ها و ترانسدیوسرهای اندازه گیری ارتعاش

مشخصات کلی

انواع مختلفی از شتاب سنج یا سنسور های اندازه گیری جابجایی/سرعت ارتعاشی وجود دارند که در هر مورد بسته به نوع اندازه گیری،امکانات سخت افزاری و داده برداری و همچنین تحلیل مورد نیاز انتخاب می شوند:

• انواع شتاب‌سنج (Accelerometer) تک جهته یا سه جهته (Tri-Axial)
• سنسورهای اندازه گیری جابجایی  و سرعت (Velocity ,Displacement ,Proximity)
• انواع سوئیچ‌های ارتعاشی با امکان فرمان دادن به سیستم کنترل در صورت عبور از حد مجاز ارتعاش
• انواع سنسور های اندازه گیری نیرو (Force Transducer)
• ماژول‌های تغذیه و سیگنال کاندیشنر (Signal Conditioner)
• انواع کابل جهت اتصال سنسور به پردازشگر (Data Acquisition - DAQ)

محصول جدید