Image111\
صفحه اصلی » محصولات و کاربردها » کالیبراتور صدا

مشخصات کلی

با استفاده از کالیبراتور صدا، کاربر دستگاه صداسنج و یا میکروفن اندازه گیری قادر است تا عملکرد دستگاه خود را با یک (یا چند) تراز صدا (Sound Level) در یک (یا چند) فرکانس ثابت آزمایش و تنظیم نماید.

پیستون فون (Pistonphone) نوعی از کالیبراتور صدا میباشد که در ساخت آن به جای بلندگو برای ایجاد صدا، از یک پیستون که هوا را با فشار خارج میکند استفاده شده است.

لازم به توضیح است که کالیبراتور صدا تنها برای آزمون صحت عملکرد در یک فرکانس و بلندی صدا قبل از شروع اندازه گیری بوده و به هیچوجه جایگزین کالیبراسیون دوره ای صداسنج نمی باشد.

توضیحات بیشتر

کالیبراتورهای صدا بر اساس دقت و ثبات صدای خروجی خود از نظر فرکانسی و تراز صدا به سه کلاس دقت ۱،۰و ۲ تقسیم می شوند.

کالیبراتورهای کلاس دقت ۰ در آزمایشگاه مرجع مورد استفاده قرارگرفته و کلاس ۱و ۲ به ترتیب برای آزمون و تنطیم صدا سنج های با کلاس دقت ۱و ۲ کاربرد دارند.

Sound Calibrators «


بر خلاف کالیبراتورهای صدا، پیستون فون ها به فشار محیطی حساس بوده و بنابراین همواره باید از یک فشار سنج کالیبره شده برای اعمال ضرائب تصحیح استفاده نمود.
از نقاط قوت پیستون فون ها دقت بالا (کلاس۱) و خروجی پایدار و دائمی درطولانی مدت می باشد.


همچنین در نوع دیگری از کالیبراتور صدا که به طور خاص برای کالیبراسیون در فرکانس پایین طراحی شده و در آن از روش مقایسه ای برای کالیبراسیون میکروفن و یا صداسنج استفاده می گردد.

در این دستگاه دو محل برای نصب میکروفن تعبیه شده است و با نصب یک میکروفن مرجع بر روی یکی از خروجی ها کالیبراتور، پاسخ میکروفن یا صداسنج تحت آزمایش براساس تراز و فرکانس صدای تولید شده از  کالیبراتور با میکروفن مرجع مقایسه می گردد.


محصول جدید