Image111\

مشخصات کلی
برای بالا بردن کفیت محصولات یا فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب از نظر آکوستیکی،لازم است تا با استفاده از ابزارهای پیشرفته و تخصصی منابع نویز و سرو صدای ناخواسته را شناسایی و سپس نسبت به رفع یا بهبود وضعیت اقدام نمود.
کارشناسان آکوستیک امروزه با استفاده از دوربین های آکوستیک (Acoustic Camera) با دقت بسیار مناسب و در زمان کوتاه ارزیابی دقیقی از منابع نویز ارائه نموده و قادر به تهیه نقشه و نگاشت صوتی از محیط مورد مطالعه می باشند.

توضیحات بیشتر
در یک دوربین آکوستیک (Acoustic Camera) مجموعه ای از میکروفن ها به صورت آرایه در برابر میدان مورد تحقیق قرار داده شده و با استفاده از سخت افزار چند کاناله و نرم افزار تحلیلی بر اساس الگوریتم های مشخص و با استفاده از تکنیک Beam-Forming یا Near-field Acoustic Holography نگاشتی از منابع نویز،شدت و پراکندگی آنها ارائه می گردد.


با توجه به قابلیت های بالای این سیستم، کابر قادر است با ذخیره اطلاعات، در هر زمان تحلیل و نگاشتی از تک فرکانس یا بازه فرکانسی مورد علاقه را مشاهده و بررسی نماید.

ویدئو
شناسایی منابع نویز و نشت صدا در محیط اتاق با استفاده از Acoustic Camera- Nor848

محصول جدید